ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2009

एकटेपणा


एकटेपणा किती वाईट असत

आपल्या सावलीची पण साथ नसत

उजेडात पण अंधार दिसत

सुखात सुध्दा दू:खच असत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

आपल म्हणून कोणीच नसत

असल तरी नाहीच वाटत

हसाव की रडाव कळत नसत

हसलतरी वाईटच वाटत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

मनात फ़क्त भीती असत

जगण्यात काही अर्थच नसत

आवडीची गोष्ट नकोस वाटत

एकटाच बसून रडावस होत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

आपलच एक वेगळ जग बनत

तिथे कोण कधीच नसत

कायम आपण एकटेच अस वाटत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥


माझा जीवा :)

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2009

ಜೀವಾಳ ಸಂಗಾತಿ


ಮನಸ್ಸೆಂಬ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗಿ

ಅರಳಿದೆ ನೀನು

ಮೋಡವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ

ಮಳೆ ಹನಿಯಾದೆ ನೀನು

ಎಲೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದರೆ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನೀಡಿದೆ ನೀನು

ಹನಿಯಾಗಿರುವ ನನಗೆ

ಮುತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ನೀನು

ಬಡಿಗ ಕೆತ್ತಿದ ವೀಣೆ ನಾನು

ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳುವ ನಾದ ನೀನು

ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ

ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀನು

ದುಂಬಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಂದರೆ

ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂ ನೀನು

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇಹ ನಾನು

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ನೀನು ಹಾಗೆ

ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೀನು

ಹೀಗೆ ಹೂ ಆಗಿ ಅರಳಿ ಬಂದ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ

ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ

ನನ್ನ ಜೀವಾಳ ಸಂಗಾತಿ ನೀನು..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2009

SMILE

Smile is a word- which gives u HAPPY.
Smile is a friend-when u feel to CRY.
Smile is a Lover-When u think LOVELY.
Smile is a Life-When u try to DIE.

Now listen—
When u fly in sky jolly
When u hug n kiss to baby
Now u feel to smile it mean u happy.
So when u happy u just give smile
Your smile is inspiration for others. So keep smiling .

When u think lonely
& if u miss somebody..
Now- u feel to cry it means u sad.
But a single happy moment will make u to give curve smile.
So when u cry –as a friendly
U just give smile .
Your smile is helpful for others. So keep smiling.

When u remember heartly
& if u feel love emotionally.
Now –u feel so lovely & winner of this world.
So when u lovely think your lover
& u just give smile.
Your smile is lovable for others.
So keep smiling.

When u lost your hopes
& if u think life is waste.
Now- you feel to die,
But a cute sweet smile could
Teach u to live this life.
So when u think to die
U get to know life
& you just give smile.
Your smile is saving the life for others.

So Always Keep Smiling …ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ :)

ನನ್ನ ಮನ

ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ದು:ಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು

ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ  

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ಕಣ್ಣಿರುಬಾರದು

ಎಂದು ರೆಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು

ಈಗ ಪ್ರೀಯವಾದವರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಈಗ ಧೈರ್ಯ

ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ

ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದು:ಖವನ್ನು

ಮರೆಯುವುದೇ ಜೀವನವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸಹನಶೀಲತೆಯೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ

ಎಂದು ಇನ್ನು ಬದುಕಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ..ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಮನಸ್ಸಿನ ದು:ಖ


ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಅಶಾಂತಿಯಾದ ಮನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ

ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮನ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ

ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ದು:ಖಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಇಲ್ಲದೆ

ಸಂಕಟದಿಂದ ಮನ ಅನಾಥರಾದ

ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯೇ ದು:ಖಕ್ಕೆ

ಕಾರಣ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ

ಅಶಾಂತಿಯೇ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ

ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ಮನ ದು:ಖದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2009

ಜೀವನ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ


ಜೀವನ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದು ಸಾಕು

ಈ ಕನಸಿನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ

ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬೇಕು

ಮನವೆಂಬ ಮೃದುವಾದ ದುಂಬಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿಹಿತನದ ಗುಣ ಇರಬೇಕು

ಸಿಹಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು

ದುಂಬಿಯಾದ ಮನವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಕಹಿತನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು

ಹೀಗೆ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು

ಸಿಹಿತನದಿಂದ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನೆನಪು

ನಿನ್ನ ನೆನಪೊಂದು ಸಾಕು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು
ನಿನ್ನ ನಗುವುಂಡು ಸಾಕು ನಾನು ನಗುತಿರಲು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಕನಸೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಹಾಯಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಪದವೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು

ಹೀಗೆ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು
ಈ ಜೀವನವೊಂದು ಸಾಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ...

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ


ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ

ಸುಖದ ಅನುಭವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ

ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬಾರದಷ್ಟು

ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ

ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂದು

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವೆ

ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸಿರಾಗಿ ಇರಲು

ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೇಳುವೆ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ

ನೀನೆ ಜೀವ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು

ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ನೀಡಿರುವೆನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2009

रडतोस काय मित्र

अरे मित्र रडतोस काय ?? Crying 2
रुसतोस काय ! चाल्लयकाय !
ओळक तुझ्या मनाला
समजावून घे जगाला
- आता विसरलास ना रडायला ?
शाहाना मित्र- आता वेळ दे तुझ्यासाठी
नको देवू कोणासाठी
कोणी नसत कोणाचे
हे लक्षात ठेव कायमचे
-आता विसरलास ना रडायला ?
काम केल तर चांगल कराव,जस
आई - वडिलान्च नाव आभाळातदिसाव
बग आता फ़क्त सुखाच पावूस पडेल
आणि तू तुझ्या मनाला म्हणेल
काय वेड्या हसतोस ! छान !! Bounce
-आता विसरलास ना रडायला ?
प्रीय मित्र - असाच जग जगाला
सुखी ठेव सग्ल्यान्ना
आठवू नको रडायला
आता बग कोणीतरी येत भेटायला
विसरु नको हसत जगह म्हणून सांगायला ॥

माझा जीव :)

ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2009

ಎಂಥ ಸುಖ

ಹೇ ಎಂಥ ಸುಖ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
- ಈ ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಜು ಮಂಚಾಗಿರುವ ನೀನು ದೂರದಿಂದ
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೇ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಮಂಜು ಮಾಯವಾಗಿ
ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳುತಿರುವೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ..
ಹಾ೦ ಎಂಥ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ಈ ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ತಂಪು ತಂಪಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಭಾವನೆಗಳು ಸೂಸಿ ಬರುವ ಹಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ
ಹೇ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ತಂಪು ಸೂಸಿ ಹೋಗಿ
ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ..
ಹಾ೦ ಎಂಥ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ಹೀಗೆ ಎಂಥ ಸುಖ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಳೆಯ ನೀನು
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಾರೆನು ನಾನು ..
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು
ಕಾಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದ್ದು ..
ಜೋಕೆಯಾಗಿ ನಗಿಸುವ ಮಾತು ನಿನ್ನದು
ನಗುವಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನದು..
ನನಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಉಸಿರು ನಿನ್ನದು
ನಿನ್ನುಸಿರೆ ನನ್ನುಸಿರು ಎನ್ನುವ ಜೀವ ನನ್ನದು..
ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನದು
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಹಟ ನನ್ನದು ..
ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನದು
ದು:ಖವನ್ನೇ ನೀಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದು ..
ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹ್ರದಯ ನಿನ್ನದು
ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ರದಯ ನನ್ನದು..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನನ್ನ ಮನ

ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ
ದು:ಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರದು
ಎಂದು ರೆಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ
ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು
ಈಗ ಪ್ರೀಯವಾದವರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಈಗ ಧೈರ್ಯ
ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ
ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದು:ಖವನ್ನು
ಮರೆಯುವುದೇ ಜೀವನವೆನಿಸುತ್ತದೆ
ಸಹನಶೀಲತೆಯು ನನಗೆ ಆಧಾರ
ಎಂದು ಇನ್ನೂ ... ಬದುಕಬೇನಿಸುತ್ತಿದೆ .

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ

ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ..
ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕದ್ದು ಕೇಳು ಬಾ
ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವೆ ಬಾ
ಕನಸು ಕಾಣುವ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ತಂಗು ತಾ.
ನಿನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವಳು ನಾಚಿ ಬಿಡುವಳು
ಆ ನಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವಳು
ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ,ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ..
ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಆ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಗುವು ಚಿಮ್ಮುವಳು
ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೇಳುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ..
ಇವಳ ಕೈಯನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಳು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳು ಬಾ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

काळजि

काळजि म्हणजे माहिती का ?
काळजातल एक प्रेम असत
आई ह्या दोन शब्दात
काळजीच पूर्ण अर्थ दिसत
काळजि घ्यायची सवय असावी
काळजात कधी राग नसावी
प्रेमात फ़क्त काळजि असावी
म्हणून काळजात फ़क्त प्रेम दिसावी
आता कळाल ! काळजि म्हणजे काय ?
प्रेम ग फ़क्त प्रेम
बग कोणाला तरी प्रेम करून
कस काळजि जवळ येत पळुन
हां आता खूप चान वाटत
कोणी तरी आपल वाटत

माझा जीव :)

ಓ ಹೃದಯ


ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಂದು ಬಂದೆ

ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೋ೦ಡಷ್ಟು  ಖುಷಿ ತಂದೆ

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತೆ

ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು

ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಈ ಮನ

ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗುವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು

ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ

ಎಲ್ಲ ಭಯವೂ ದೂರವಾಯಿತು

ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದಾಗ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಯಿತು

& ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಹ

ಒಂದು ಹೃದಯ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಯಿತು


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು

ತಿಳಿಯಬೇಡ ನೀನು ಎಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವೆ ನಾನಿಂದು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಇಂದು
ನನ್ನ ಮನ ಬಯಸುತಿದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆಂದು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನೆಸಿಕೊ ಕಾಣುವೆನು ಎಂದೆಂದೂ
ಇಗ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇಳಿತು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು
ಹೀಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನುಡಿಯಿತು
"ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ನೀನೆಂದು "

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 4, 2009

ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ

ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದೆ
ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳಬೇಕಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಗಿದೆ
ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತವು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಕಾಡುತಿದೆ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ
ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದೆ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನ್ನ ನೆನಪು

ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೌನದ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಶಾಂತಿಯ ಸುಖವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಮೌನದ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳುವೆ
ಕೇಳು..
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ
ಆ ಮೌನ ನನ್ನ ಆವರಿಸಿತು
ಅದೇ ಮೌನವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿತು
ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿತು
ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿತು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿತು
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಶಬ್ದಗಳು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ಮತ್ತು ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಿತು
ಹೀಗೆ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಮೌನದ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳಿತು ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2009

फक्त प्रेम


अस का असत, प्रेम का होत

न बोलताच हे मन गप्प का बसत

के ते एकदा कळत नसत आणि

एकदा कलता नसत।

प्रेमहोत असत म्हणुन अस होत असत

समजावून घेणारा हव असत

समजल्यावरच मन खुश असत

प्रेम हे एक वेगळअसत

झाल्यावरच मग कळत नसत

माणसाची एक वेड असत

हे डॉक्टर ला पण कळत नसत

प्रेमात दोन मन भेटत असत

शांत बसूनच बोलत असत

प्रेम आणि काळजि तेच गुना अस्त

जर हे नसेल तर तिथे प्रेमच नसत

प्रेमात मानसाच मन कळल जात

कधी तर ते मन तुटून ही जात

खर प्रेम सगाल्यान्ना होत नसत

जेन्हा होत तेंह मिळत नसत

जीवनात प्रेम एकदा तरी होत

पण ते कायमच आठवन तेवून जात

आणि प्रेम अस ही असत

ज्याला मारायचा असत त्याला जगायच शिकवत

म्हणून प्रेम प्रेम असत ,किती पण सांगितलातरी संपत नसत ॥


माझा जीव :)

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತು


ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವೆ..

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವೆ

ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತಿದೆ..

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯು ತೋರುತಿದೆ ..

ಸುಂದರವಿರುವ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖವು ಕಾಣುತಿದೆ..

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಂಪಿನಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಶಾಂತತೆಯ ಮನ ಹೇಳುತಿದೆ..

'ನೀನು ನನ್ನ ಒಡತಿ

ನೀನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ'

ಆಲಿಸಿದ ಈ ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವೆ...


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2009

ನೀನು

ಹೇಗಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಗಾಗಿದೆ
ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿವೆ
ನಿನ್ನ ಸುಖ ದು:ಖವೆ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೇ ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿವೆ..
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ
ನನಗೆ ವಾನಿಯಂತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳವೇ
ಚಿಕ್ಕಂದಿರ ಜೊತೆಯ ಆಟವಾಗಿದೆ..
ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪವು
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ..
ನಿನ್ನ ಆ ನಗು ಮತ್ತು ಖುಷಿ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ..
ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವು
ನನ್ನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನವಾಗಿದೆ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗಿರಲಿ


ನಗುವ ಮುಖವು ನಿಮ್ಮದಿರಲಿ

ನಿಮ್ಮ ದು:ಖದ ಗೆಳತಿ ನಾನಿರಲಿ

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು

ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಕನಸು .

-ಮೌನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ಮೌನ ನಿಮ್ಮ

ಮನಸ್ಸು ನೋವಿಸದಿರಲಿ.

-ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ಕೋಪ ನಿಮ್ಮ

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿರಲಿ.

-ಹುಡುಗಾಟವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಾಟ ನಿಮ್ಮ

ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡದಿರಲಿ

-ದು:ಖವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ದು:ಖ ನಿಮ್ಮ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ತರದಿರಲಿ

-ನಗುವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ನಗುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ

-ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ

ನನ್ನ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಲಿ

ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯದಿರಿ

ಹೀಗಿರುವ ನನ್ನ ಕನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಜ ಮಾಡಿರಿ .


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)
ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2009

ಈ ಬಂಧನ


ಏನು ಈ ಬಂಧನ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ನನಗೆ

ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಾಗೆ

ಪ್ರತಿ ಬಡಿತವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳುತಿದೆ

ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ತರುತಿದೆ

ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಸುಖ !

ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವ ಹಾಗೇ..

ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ..

ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೇ..

ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು

ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುವ ಹಾಗೇ..

ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನೆಂದರೆ ನನಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ...


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

जीवन म्हणजे मी का ?

जीवन म्हणजे सुंदर असत
बगा ॥ अस विचार करून
कस छान वाटत जस
- नदी शांत असत तस
मन खूप छान असत
एकदा इथे तर, एकदा तिथे
आणि नंतर म्हणत तू तिथे मी
"म्हणून सगळ्यान्ना माझा मन खूप आवडत "
-जस आभाळ किती मोठ असत
तसच मैत्री आणि प्रेम असत
किती पाउल ठेवल तरी
अंत होतच नसत
पाउला इतकेच छानस आठवण राहत
"म्हणून सग्ळ्यान्ना माझ्या बरोबर पाउल ठेवायला खुप आवडत "
- जस जोकर म्हणजे सगळ्यान्ना
हसायला येत पण हसण्या पेक्षा
हसवायच खूप आवडत असत
"म्हणून सगळ्यान्ना माझ्या बरोबर
हसायला खूप आवडत "
आता सांगा बगू मी म्हणजे काय वाटत
मला माहीत आहे .... जीवन म्हणजे मी अस वाटत ना ॥

नन्ना प्रीतिया जीवा :)

ಸ್ತ್ರೀ..


ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಅರ್ಥವುಂಟು ...

ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವಳು ಹೊಂದಿರುವಳು
ಗೌರವ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ದೇವತೆಯಾಗುವಳು
ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು
ಮಮತೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದರೆ ಮಗು ಮಹಾತ್ಮನಾಗುವನು
ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಮಾಡುವಳು
ಅವಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿರುವುದು
ದುರ್ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯೇ ನರಕವಾಗುವುದು
ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಳು
ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವಳು
ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಂದಿರುವ ಹ್ರದಯ ಹೊಂದಿರುವಳು
ಮ್ರದು ಮನಸ್ಸಿನವಳು ,ಸಹನಶೀಲೆಯು ...
ಇವಳೇ ಸ್ತ್ರೀ ಇರುವಳು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಿಂದಿಸದಿರಯ್ಯಾ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಶೀಲಭಂಗ ಮಾಡದಿರಯ್ಯಾ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ದೇವತೆ ದು:ಖ ನೀಡದಿರಯ್ಯಾ..

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2009

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ


ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ .. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪವಿರಲಿ

ಆದರೆ ಆ ಕೋಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿಸದಿರಲಿ
ನಾನು ಏನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗದು ನನಗೆ

ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಒಂದು ಕಾಡುತಿರುವುದು ನನಗೆ

ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಅಳುವೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ

ಹೀಗೆ ನಾನಿರುವಾಗ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಿ

ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ ನಾನು

ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಕಾಣಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದೇ ನಾನು

ಪ್ರೀತಿಯು ಆ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಯಿತೆಂದು ನಾನು

ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮನಸಾಯಿತು ಇಂದು

ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ , ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಹೀಗಿರುವೆ ನಾನು


ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸಿದೆ

ಜೀವನ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ..

ನೀವು ದೂರವಿದ್ದರು ಹತ್ತಿರವಿರುವ

ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾತನಾಡಿದೆ

ಕೋಪ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮ ನಗು

ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ..

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿಸಿದೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದು ನಾನು ಅಳುತಿರುವೆ

ನಾನು ಅಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದು

ಎಂದು ದು:ಖವಾದರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡುವೆ

ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ

ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದು:ಖವನ್ನೇ ಮರೆತೆ..

ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವಾಗದ ಹುಡುಗಿ

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಏಕಾ೦ಗಿಯಾಗಿರುವೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವೆ..

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಈ ಹುಡುಗಿ

ಪ್ರೀಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ

ಶಾಂತಿಯೇ ದೂರ ಮಾಡಿರುವಳು
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನವಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ

ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ.


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ


ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ .. ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ..

ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ

ಸುಖಿಯಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳುವ

ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ನೋಡುವ

ನನ್ನ ನೆಳುಮೆಯ ಗೆಳೆಯ...

ನಿನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಮಾತು

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ

ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದೆ...

ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ

ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗೆಳೆಯ ನೀನು

ನಾನು ಏನು ಎಂದು

ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನೀನು...

ನಿನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು

ಬಯಸುವ ಈ ಗೆಳತಿ

ಸದಾಸುಖಿಯಾಗಿರು ಎಂದು

ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು ....


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2009

प्रश्ण मनाचे देवाला..


जग अस का असत?

आपण जे समजतो तस का नसत

जग सुंदर अस वाटत

पण जगात आणि जगण्यात

काहीच नाही अस का वाटत?

जग एक पण जगण्याचे रूप अनेक

मन एक पण विचार का अनेक?

मन म्हणजे उंदर असत न !!!

मग तेच्याशी वाईट का होत ?

कायम वाईटच होणार असेल

तर सहनशक्ति का नसत?

कर्ता देव अस म्हणतात

मग तो दुखी का ठेवतो ?

करणारे आणि भोगानारे आम्हीच

तर तो देव काय करतो ?

देवाला सगल्या शक्ति असतात ना

मग तो सहन शक्ति का दिला नाही ?

आपल आत्मा म्हणजेच देव तर

तो स्वत:ला इतक दुखी का ठेवतो ?

जग जग जगासाठी अस म्हानायाच

आणि एक दिवस मरूं जायच

हेलाच.... " जग " (World) म्हानायाच !!!!


माझा जीवा :)

ಸ್ನೇಹ...


ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ?

ಕೋಪ ಜಗಳ ಉಂಟು

ಸಿಹಿ ಮಾತು ಉಂಟು..

ಮನವೆಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸ್ನೇಹವಿದು..

ಭಾವನೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಇದು..

ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ

ಸುಖ- ದುಃಖ ಹಂಚಿದಾಗ..

ಪ್ರೀತಿ ಜಗಳ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಪದವೊಂದು

ಅದೆಯೇ ಸ್ನೇಹವೆಂದು..

ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯ ಹಾಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು

ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ

ಸಿಹಿತನವೇ ನೀಡುವುದು

ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ನೇಹವೆಂದು ಹೇಳುವುದು.


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಅಮ್ಮ...


ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅಮ್ಮ

ಎಷ್ಟು ಮಮತೆಯ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ

ತಪ್ಪಾದರೆ ಹೊಡೆಯುವಳು

ಇಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಳು

ನಿಧಾನ ಬಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಳು

ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕಂಡ ಎಂದು ನಗುತ ಹೇಳುವಳು

ನಾನು ನಕ್ಕರೆ ಅವಳು ನಗುವಳು

ನಾನು ಬಿದ್ದರೆ ಅವಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಳುವಳು

ಕಾಳಜಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವಳು

ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಅವಳೇ ಕೊಡುವಳು

ಚಿಕ್ಕವರ ತರಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟವಾದುವಳು

ಆದುವಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳುವಳು

ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂದರೆಕೊಪ ಮಾಡುವಳು

ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳೇ ಅಳುವಳು

ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಳು

ಮತ್ತು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಳು

ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ

ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ....
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿಸರ್ಗವೇ ದೇವರು..


ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ..

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಸ್ಥಳ ಮಂದಿರ

ಆ ದೇವರು.. ನಿಸರ್ಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ

ಮನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ನಗು ತೋರಿಸಿದ

ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲೆಯಿಂದ ಸುಂದರ

ನಿಸರ್ಗದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ

ಮಾಯಾಲೋಕದ ರೂಪವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ..

ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ -

ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ.

ಇಂಪಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ -

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದ.

ಆ ಬಿಳಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧ -

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ.

ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ -

ಆನಂದದ ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿದ.

ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ -

ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ನಗು ಕೇಳಿಸಿದ.

ತಂಪಾದ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ -

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ.

ಹೀಗೆ ತನು ಮನದಿಂದ ಜನರಿಗೆ

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ...


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಸ್ರಷ್ಟಿ


ಆಕಾಶ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ರದಯ್ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೆ, ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಚಿಗುರಿದ ಹಾಗೆ, ತಂಗಾಳಿ ಸೂಸಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಂಪಾದ ಹಾಗೆ,ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಲಿದಾಡುತಿದೆಮನದಾಸೆಯೂ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಹಾಗೆ ...

ಈ ಸ್ರಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹ್ರದಯ ಮಿಡಿಯುತಿದೆ.ಈ ಹ್ರದಯ ಮಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ರಷ್ಟಿ ನಗುತಿದೆ.ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಚುಂಬನ ನೀಡಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುತಿದೆ.. ಎದೆಯ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತವು ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿಯ ಹಾಗೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನುಸಿರು ಹಸಿರಾಗಲಿ ಎಂದ ಹಾಗೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಹಾಸನೆ ಬೀರುತಿದೆ.. ಒಂದೊಂದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳುತಿದೆ.ಪ್ರೀತಿಯು ಬಂದಾಗ ಸಂಗಾತಿಯ ನೆನಪು ಬರುತಿದೆ.ಸಂಗಾತಿಯ ನೆನಪಾದಾಗ ಸ್ರಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗವು ಕಾಣುತಿದೆ..
ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಈ ಜೀವನ, ಈ ಸ್ರಷ್ಟಿ, ಈ ಸ್ನೇಹ, ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ತುಟಿಗಳು ತೀವಗೊಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು,, ಸ್ನೇಹದಿದಂದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸ್ರಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ...
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)