ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2010

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನ ಬೇಸರ ಕೂಡ ..

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ದಿನಗಳು
ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮವರೇ  ದೂರವಾಗುವರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ..
ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ
ದು:ಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಜೊತೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಅಳುತ ಅಳುತ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ
ಕನಸು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ..
ಪ್ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು
ನೋವಿಸುವೆನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಅದೇ ನೋವು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳದಿರಲಿಲ್ಲ..
ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ
ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ...


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2010

वाटालय कविता लिहाव ..

मला सारख वाटते कविता लिहाव
माझ्या भावानान्ना एक रूपा द्याव
बंद डोळ्यामध्ये चारोळ्या दिसाव
स्वप्नातच सगळे मला रंगवाव
ओठावरती शब्दे खेलु   लागाव
प्रेमाचा बंधन जोडून जाव
डोळ्यांना एक चेहरा दिसू लागाव
इथेच असून मन सगळ जग भटकावून याव
हृदयाच्या झोपडिमध्ये तो आल्यासारख वाटाव
जीवनाचा अर्थ आता कलु लागाव
जीवाला जीव देणारे आहेत अस वाटाव
आनंदान मन भरून हरकवून जाव
हस्त रेश्या मध्ये तुझ नाव उठून दिसाव 
कपालेचा  कुंकू चाँदनी गत चमकाव
तुझ्या छातीचा ठोका मला पण ऐकू याव
बांगाद्यांची रंग हिरवी होत जाव
सौभाग्याच कळस दिसू लागाव
सात जन्माची बंधन गाठी घालाव
मला सारख वाटत एक कविता लिहाव
माझ्या भावाने मध्ये तुझा रूप दिसाव

माझा जीवा :)