ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2009

प्रश्ण मनाचे देवाला..


जग अस का असत?

आपण जे समजतो तस का नसत

जग सुंदर अस वाटत

पण जगात आणि जगण्यात

काहीच नाही अस का वाटत?

जग एक पण जगण्याचे रूप अनेक

मन एक पण विचार का अनेक?

मन म्हणजे उंदर असत न !!!

मग तेच्याशी वाईट का होत ?

कायम वाईटच होणार असेल

तर सहनशक्ति का नसत?

कर्ता देव अस म्हणतात

मग तो दुखी का ठेवतो ?

करणारे आणि भोगानारे आम्हीच

तर तो देव काय करतो ?

देवाला सगल्या शक्ति असतात ना

मग तो सहन शक्ति का दिला नाही ?

आपल आत्मा म्हणजेच देव तर

तो स्वत:ला इतक दुखी का ठेवतो ?

जग जग जगासाठी अस म्हानायाच

आणि एक दिवस मरूं जायच

हेलाच.... " जग " (World) म्हानायाच !!!!


माझा जीवा :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ