ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2009

ಸ್ತ್ರೀ..


ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಅರ್ಥವುಂಟು ...

ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವಳು ಹೊಂದಿರುವಳು
ಗೌರವ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ದೇವತೆಯಾಗುವಳು
ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು
ಮಮತೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದರೆ ಮಗು ಮಹಾತ್ಮನಾಗುವನು
ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಮಾಡುವಳು
ಅವಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿರುವುದು
ದುರ್ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯೇ ನರಕವಾಗುವುದು
ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಳು
ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವಳು
ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಂದಿರುವ ಹ್ರದಯ ಹೊಂದಿರುವಳು
ಮ್ರದು ಮನಸ್ಸಿನವಳು ,ಸಹನಶೀಲೆಯು ...
ಇವಳೇ ಸ್ತ್ರೀ ಇರುವಳು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಿಂದಿಸದಿರಯ್ಯಾ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಶೀಲಭಂಗ ಮಾಡದಿರಯ್ಯಾ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ದೇವತೆ ದು:ಖ ನೀಡದಿರಯ್ಯಾ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ