ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2009

SMILE

Smile is a word- which gives u HAPPY.
Smile is a friend-when u feel to CRY.
Smile is a Lover-When u think LOVELY.
Smile is a Life-When u try to DIE.

Now listen—
When u fly in sky jolly
When u hug n kiss to baby
Now u feel to smile it mean u happy.
So when u happy u just give smile
Your smile is inspiration for others. So keep smiling .

When u think lonely
& if u miss somebody..
Now- u feel to cry it means u sad.
But a single happy moment will make u to give curve smile.
So when u cry –as a friendly
U just give smile .
Your smile is helpful for others. So keep smiling.

When u remember heartly
& if u feel love emotionally.
Now –u feel so lovely & winner of this world.
So when u lovely think your lover
& u just give smile.
Your smile is lovable for others.
So keep smiling.

When u lost your hopes
& if u think life is waste.
Now- you feel to die,
But a cute sweet smile could
Teach u to live this life.
So when u think to die
U get to know life
& you just give smile.
Your smile is saving the life for others.

So Always Keep Smiling …ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ