ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2009

ಸ್ನೇಹ...


ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ?

ಕೋಪ ಜಗಳ ಉಂಟು

ಸಿಹಿ ಮಾತು ಉಂಟು..

ಮನವೆಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸ್ನೇಹವಿದು..

ಭಾವನೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಇದು..

ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ

ಸುಖ- ದುಃಖ ಹಂಚಿದಾಗ..

ಪ್ರೀತಿ ಜಗಳ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಪದವೊಂದು

ಅದೆಯೇ ಸ್ನೇಹವೆಂದು..

ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯ ಹಾಗೆ

ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು

ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ

ಸಿಹಿತನವೇ ನೀಡುವುದು

ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ನೇಹವೆಂದು ಹೇಳುವುದು.


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ