ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2009

फक्त प्रेम


अस का असत, प्रेम का होत

न बोलताच हे मन गप्प का बसत

के ते एकदा कळत नसत आणि

एकदा कलता नसत।

प्रेमहोत असत म्हणुन अस होत असत

समजावून घेणारा हव असत

समजल्यावरच मन खुश असत

प्रेम हे एक वेगळअसत

झाल्यावरच मग कळत नसत

माणसाची एक वेड असत

हे डॉक्टर ला पण कळत नसत

प्रेमात दोन मन भेटत असत

शांत बसूनच बोलत असत

प्रेम आणि काळजि तेच गुना अस्त

जर हे नसेल तर तिथे प्रेमच नसत

प्रेमात मानसाच मन कळल जात

कधी तर ते मन तुटून ही जात

खर प्रेम सगाल्यान्ना होत नसत

जेन्हा होत तेंह मिळत नसत

जीवनात प्रेम एकदा तरी होत

पण ते कायमच आठवन तेवून जात

आणि प्रेम अस ही असत

ज्याला मारायचा असत त्याला जगायच शिकवत

म्हणून प्रेम प्रेम असत ,किती पण सांगितलातरी संपत नसत ॥


माझा जीव :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ