ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2009

एकटेपणा


एकटेपणा किती वाईट असत

आपल्या सावलीची पण साथ नसत

उजेडात पण अंधार दिसत

सुखात सुध्दा दू:खच असत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

आपल म्हणून कोणीच नसत

असल तरी नाहीच वाटत

हसाव की रडाव कळत नसत

हसलतरी वाईटच वाटत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

मनात फ़क्त भीती असत

जगण्यात काही अर्थच नसत

आवडीची गोष्ट नकोस वाटत

एकटाच बसून रडावस होत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥

आपलच एक वेगळ जग बनत

तिथे कोण कधीच नसत

कायम आपण एकटेच अस वाटत

अग !! एकटेपणा खूप वाईट असत ॥


माझा जीवा :)

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2009

ಜೀವಾಳ ಸಂಗಾತಿ


ಮನಸ್ಸೆಂಬ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗಿ

ಅರಳಿದೆ ನೀನು

ಮೋಡವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ

ಮಳೆ ಹನಿಯಾದೆ ನೀನು

ಎಲೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದರೆ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನೀಡಿದೆ ನೀನು

ಹನಿಯಾಗಿರುವ ನನಗೆ

ಮುತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ನೀನು

ಬಡಿಗ ಕೆತ್ತಿದ ವೀಣೆ ನಾನು

ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳುವ ನಾದ ನೀನು

ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ

ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀನು

ದುಂಬಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಂದರೆ

ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂ ನೀನು

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇಹ ನಾನು

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ನೀನು ಹಾಗೆ

ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೀನು

ಹೀಗೆ ಹೂ ಆಗಿ ಅರಳಿ ಬಂದ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ

ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ

ನನ್ನ ಜೀವಾಳ ಸಂಗಾತಿ ನೀನು..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2009

SMILE

Smile is a word- which gives u HAPPY.
Smile is a friend-when u feel to CRY.
Smile is a Lover-When u think LOVELY.
Smile is a Life-When u try to DIE.

Now listen—
When u fly in sky jolly
When u hug n kiss to baby
Now u feel to smile it mean u happy.
So when u happy u just give smile
Your smile is inspiration for others. So keep smiling .

When u think lonely
& if u miss somebody..
Now- u feel to cry it means u sad.
But a single happy moment will make u to give curve smile.
So when u cry –as a friendly
U just give smile .
Your smile is helpful for others. So keep smiling.

When u remember heartly
& if u feel love emotionally.
Now –u feel so lovely & winner of this world.
So when u lovely think your lover
& u just give smile.
Your smile is lovable for others.
So keep smiling.

When u lost your hopes
& if u think life is waste.
Now- you feel to die,
But a cute sweet smile could
Teach u to live this life.
So when u think to die
U get to know life
& you just give smile.
Your smile is saving the life for others.

So Always Keep Smiling …ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ :)

ನನ್ನ ಮನ

ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ದು:ಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು

ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ  

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ಕಣ್ಣಿರುಬಾರದು

ಎಂದು ರೆಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು

ಈಗ ಪ್ರೀಯವಾದವರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಈಗ ಧೈರ್ಯ

ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ

ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದು:ಖವನ್ನು

ಮರೆಯುವುದೇ ಜೀವನವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸಹನಶೀಲತೆಯೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ

ಎಂದು ಇನ್ನು ಬದುಕಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ..ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಮನಸ್ಸಿನ ದು:ಖ


ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಅಶಾಂತಿಯಾದ ಮನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ

ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮನ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ

ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ದು:ಖಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಇಲ್ಲದೆ

ಸಂಕಟದಿಂದ ಮನ ಅನಾಥರಾದ

ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯೇ ದು:ಖಕ್ಕೆ

ಕಾರಣ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ

ಅಶಾಂತಿಯೇ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ

ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ಮನ ದು:ಖದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2009

ಜೀವನ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ


ಜೀವನ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದು ಸಾಕು

ಈ ಕನಸಿನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ

ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬೇಕು

ಮನವೆಂಬ ಮೃದುವಾದ ದುಂಬಿಯಲ್ಲಿ

ಸಿಹಿತನದ ಗುಣ ಇರಬೇಕು

ಸಿಹಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು

ದುಂಬಿಯಾದ ಮನವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಕಹಿತನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು

ಹೀಗೆ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು

ಸಿಹಿತನದಿಂದ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನೆನಪು

ನಿನ್ನ ನೆನಪೊಂದು ಸಾಕು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು
ನಿನ್ನ ನಗುವುಂಡು ಸಾಕು ನಾನು ನಗುತಿರಲು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಕನಸೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಹಾಯಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಪದವೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರಲು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಸಾಕು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು

ಹೀಗೆ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು
ಈ ಜೀವನವೊಂದು ಸಾಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ...

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ


ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ

ಸುಖದ ಅನುಭವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ

ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬಾರದಷ್ಟು

ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ

ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂದು

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವೆ

ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸಿರಾಗಿ ಇರಲು

ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೇಳುವೆ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ

ನೀನೆ ಜೀವ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು

ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ನೀಡಿರುವೆನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2009

रडतोस काय मित्र

अरे मित्र रडतोस काय ?? Crying 2
रुसतोस काय ! चाल्लयकाय !
ओळक तुझ्या मनाला
समजावून घे जगाला
- आता विसरलास ना रडायला ?
शाहाना मित्र- आता वेळ दे तुझ्यासाठी
नको देवू कोणासाठी
कोणी नसत कोणाचे
हे लक्षात ठेव कायमचे
-आता विसरलास ना रडायला ?
काम केल तर चांगल कराव,जस
आई - वडिलान्च नाव आभाळातदिसाव
बग आता फ़क्त सुखाच पावूस पडेल
आणि तू तुझ्या मनाला म्हणेल
काय वेड्या हसतोस ! छान !! Bounce
-आता विसरलास ना रडायला ?
प्रीय मित्र - असाच जग जगाला
सुखी ठेव सग्ल्यान्ना
आठवू नको रडायला
आता बग कोणीतरी येत भेटायला
विसरु नको हसत जगह म्हणून सांगायला ॥

माझा जीव :)

ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2009

ಎಂಥ ಸುಖ

ಹೇ ಎಂಥ ಸುಖ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
- ಈ ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಜು ಮಂಚಾಗಿರುವ ನೀನು ದೂರದಿಂದ
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೇ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಮಂಜು ಮಾಯವಾಗಿ
ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳುತಿರುವೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ..
ಹಾ೦ ಎಂಥ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ಈ ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ತಂಪು ತಂಪಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಭಾವನೆಗಳು ಸೂಸಿ ಬರುವ ಹಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ
ಹೇ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ತಂಪು ಸೂಸಿ ಹೋಗಿ
ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ..
ಹಾ೦ ಎಂಥ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ಹೀಗೆ ಎಂಥ ಸುಖ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಳೆಯ ನೀನು
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಾರೆನು ನಾನು ..
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು
ಕಾಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದ್ದು ..
ಜೋಕೆಯಾಗಿ ನಗಿಸುವ ಮಾತು ನಿನ್ನದು
ನಗುವಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನದು..
ನನಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಉಸಿರು ನಿನ್ನದು
ನಿನ್ನುಸಿರೆ ನನ್ನುಸಿರು ಎನ್ನುವ ಜೀವ ನನ್ನದು..
ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನದು
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಹಟ ನನ್ನದು ..
ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನದು
ದು:ಖವನ್ನೇ ನೀಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದು ..
ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹ್ರದಯ ನಿನ್ನದು
ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ರದಯ ನನ್ನದು..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನನ್ನ ಮನ

ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ
ದು:ಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರದು
ಎಂದು ರೆಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ
ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು
ಈಗ ಪ್ರೀಯವಾದವರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಈಗ ಧೈರ್ಯ
ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ
ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದು:ಖವನ್ನು
ಮರೆಯುವುದೇ ಜೀವನವೆನಿಸುತ್ತದೆ
ಸಹನಶೀಲತೆಯು ನನಗೆ ಆಧಾರ
ಎಂದು ಇನ್ನೂ ... ಬದುಕಬೇನಿಸುತ್ತಿದೆ .

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ

ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ..
ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕದ್ದು ಕೇಳು ಬಾ
ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವೆ ಬಾ
ಕನಸು ಕಾಣುವ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ತಂಗು ತಾ.
ನಿನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವಳು ನಾಚಿ ಬಿಡುವಳು
ಆ ನಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವಳು
ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ,ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ..
ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಆ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಗುವು ಚಿಮ್ಮುವಳು
ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೇಳುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ..
ಇವಳ ಕೈಯನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಳು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವಳು
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ , ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳು ಬಾ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

काळजि

काळजि म्हणजे माहिती का ?
काळजातल एक प्रेम असत
आई ह्या दोन शब्दात
काळजीच पूर्ण अर्थ दिसत
काळजि घ्यायची सवय असावी
काळजात कधी राग नसावी
प्रेमात फ़क्त काळजि असावी
म्हणून काळजात फ़क्त प्रेम दिसावी
आता कळाल ! काळजि म्हणजे काय ?
प्रेम ग फ़क्त प्रेम
बग कोणाला तरी प्रेम करून
कस काळजि जवळ येत पळुन
हां आता खूप चान वाटत
कोणी तरी आपल वाटत

माझा जीव :)

ಓ ಹೃದಯ


ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಂದು ಬಂದೆ

ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೋ೦ಡಷ್ಟು  ಖುಷಿ ತಂದೆ

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತೆ

ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು

ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಈ ಮನ

ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗುವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು

ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ

ಎಲ್ಲ ಭಯವೂ ದೂರವಾಯಿತು

ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದಾಗ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಯಿತು

& ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಹ

ಒಂದು ಹೃದಯ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಯಿತು


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು

ತಿಳಿಯಬೇಡ ನೀನು ಎಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವೆ ನಾನಿಂದು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಇಂದು
ನನ್ನ ಮನ ಬಯಸುತಿದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆಂದು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನೆಸಿಕೊ ಕಾಣುವೆನು ಎಂದೆಂದೂ
ಇಗ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇಳಿತು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು
ಹೀಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನುಡಿಯಿತು
"ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ನೀನೆಂದು "

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 4, 2009

ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ

ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದೆ
ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳಬೇಕಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಗಿದೆ
ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತವು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಕಾಡುತಿದೆ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ
ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದೆ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ನಿನ್ನ ನೆನಪು

ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೌನದ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಶಾಂತಿಯ ಸುಖವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ
ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಮೌನದ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳುವೆ
ಕೇಳು..
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ
ಆ ಮೌನ ನನ್ನ ಆವರಿಸಿತು
ಅದೇ ಮೌನವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿತು
ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿತು
ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿತು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿತು
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಶಬ್ದಗಳು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ಮತ್ತು ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಿತು
ಹೀಗೆ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಮೌನದ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳಿತು ..

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2009

फक्त प्रेम


अस का असत, प्रेम का होत

न बोलताच हे मन गप्प का बसत

के ते एकदा कळत नसत आणि

एकदा कलता नसत।

प्रेमहोत असत म्हणुन अस होत असत

समजावून घेणारा हव असत

समजल्यावरच मन खुश असत

प्रेम हे एक वेगळअसत

झाल्यावरच मग कळत नसत

माणसाची एक वेड असत

हे डॉक्टर ला पण कळत नसत

प्रेमात दोन मन भेटत असत

शांत बसूनच बोलत असत

प्रेम आणि काळजि तेच गुना अस्त

जर हे नसेल तर तिथे प्रेमच नसत

प्रेमात मानसाच मन कळल जात

कधी तर ते मन तुटून ही जात

खर प्रेम सगाल्यान्ना होत नसत

जेन्हा होत तेंह मिळत नसत

जीवनात प्रेम एकदा तरी होत

पण ते कायमच आठवन तेवून जात

आणि प्रेम अस ही असत

ज्याला मारायचा असत त्याला जगायच शिकवत

म्हणून प्रेम प्रेम असत ,किती पण सांगितलातरी संपत नसत ॥


माझा जीव :)

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತು


ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವೆ..

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವೆ

ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತಿದೆ..

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯು ತೋರುತಿದೆ ..

ಸುಂದರವಿರುವ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖವು ಕಾಣುತಿದೆ..

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಂಪಿನಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಶಾಂತತೆಯ ಮನ ಹೇಳುತಿದೆ..

'ನೀನು ನನ್ನ ಒಡತಿ

ನೀನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ'

ಆಲಿಸಿದ ಈ ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವೆ...


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)