ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2011

ಬೇಗ ಬಾ ಇನಿಯ

ಏಕೋ ಏನೋ ತಿಳಿಯೆನು 
ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತಿದೆ 
ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯು 
ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲಿ ನಾನು 
ಹೀಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ 
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ 
ನಯನಗಳು ಸೋತಿವೆ 
ಬೇಡವೆಂದರು ಹೃದಯ ಕೇಳದು 
ಪ್ರೀತಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ 
ಹೆಸರು ತಿಳಿಯದೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು
ಮುಖ ಮುದುಡಿದ ಹೂವಾಗಿದೆ 
ಕಾಯುವೆ ನಾನು ಜನುಮವಿಡಿ 
ಬೇಗ ಬರುವೆಯಾ ಹೇಳು ನೀ ..


4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: