ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2011

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ನಲ್ಲ ..

.

ನಲ್ಲ , ನಿನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಬಲು ಚೆನ್ನ 
ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಕೆ 
ಮೌನ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದಿದೆ 

ನಲ್ಲ , ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಯಕೆ 
ಏಕಾಂತ ತಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕೊರತೆ 
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಹಾರುವ ಎಂದಿದೆ 

ನಲ್ಲ , ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು 
ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ  ಹನಿಯಲ್ಲೂ 
ಪ್ರೇಮದ ಹೊಳೆಯಲಿ ಹರಿಯುವಾ ಎಂದಿದೆ 


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: