ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2011

ಮದುಮಗಳು

ನೀರೆ ಉಡುವಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ 
ಖುಷಿಯ ಗಳಿಗೆ ದಾರದ ಎಳೆಗೆ
ಅವಳ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು 
ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮನದ ಮಾತುಗಳು 
ಹಣೆ ಮೇಲೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಬೊಟ್ಟು 
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ಮೆರಗು ತರುವಳು 
ಮೂಗಿಗೊಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಮೂಗುತಿ 
ಎಲ್ಲರ ಮನವ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಳು 
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುಖವನು ಕೊಡುವಳು 
ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಮದರಂಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿ 
ಮದುವೆ ಕವನದ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಸುವಳು 
ಬೆರಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗರು
ಶುಭ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದವಾಗಿಸುವಳು
ಜಡೆಗೆ ಮೂಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ 
ಸುಂದರತೆಯ ಪರಿಮಳ ಬೀರುವಳು 
ಜೊತೆಗಾರನ ಜೋರೆಯಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ 
ತುಳಿದು ಜೀವನ ಹೊಸದಾಗಿಸುವಳು 2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: