ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2011

ಗಗನ ಮುಟ್ಟುವ ಬಯಕೆ

ಬಡವಿ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ 
ಎಡವಿದೆ ಆಸೆಯ ಲೋಕಕೆ 
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬಯಕೆಯೇ 
ಮನಸು ಕರಗಿದೆ ಕಾವ್ಯಕೆ 

ಮೊಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ 
ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಮನ ಸೋತಿದೆ 
ಚಂದರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕೆ 
ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಹಾರಬೇಕೆ 

ಅಂಗಾಲು ಭೂಮಿಯ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿದೆ 
ಮನಸು ಗಗನಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ 
ಬೇಡವೆಂದರು ಮಾತು ಕೇಳದೆ 
ಕನಸಲಿ ಬಯಕೆಯು  ಹುಟ್ಟಿ ಖುಷಿಯಿದೆ 

ಅನಂತ ಬೆಳಗುವ ಜೀವನದ ದೀಪ 
ಬಯಕೆಯ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಕರಗಿದೆ 
ಗಗನ ಮುಟ್ಟುವ ಬಯಕೆ ಬಿಡದು 
ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸು ಇರದು 2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: