ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2011

ನನ್ನ ಕಂದ


ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಕಂದ 
ಮೊದಲ ದಿನದ ನೆನಪು ಚೆಂದ 
ಹೊಸ ಜಗಕೆ ನೀ ಬಂದಾಗ 
ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ನಲಿದಾಡಿದೆ 
ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ ಕಂಡು 
ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬೆರಗಾದೆ 
ಕರಳು ಕುಡಿ ನೀನು 
ಮನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದೆ 
ನೀ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೇರಿದೆ 
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ 
ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ 
ತೊದಲು ನುಡಿ ಸವಿದು 
ಮುಖವೆಲ್ಲ ಅರಳಿದೆ 
ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಕಂದ 
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೇ ಬಲು ಅಂದ 

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: