ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2011

ಸ್ವಾಗತ

ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ 
"ಭಾರತ" ದಲ್ಲಿ 
ಕನಸು ತುಂಬಿದ 
"ಕರ್ನಾಟಕ"ದಲ್ಲಿ 
ಭಾವನೆ ತುಂಬಿದ 
"ಬೆಳಗಾವಿ"ಯಲ್ಲಿ 
ಮಾರ್ಚ್ ೧೧,೧೨,೧೩ ರಂದು 
"ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ "
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ 
ಒಂದುಗೂಡುವ  ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕೆ 
ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿ 
ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಜೈ ಬೆಳಗಾವಿ 


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: