ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2010

ಕಿವಿ ಮಾತು (ಮೋಸದ ಪ್ರೀತಿಗೆ)

 
ಅರಿಯದೆ ಮೋಸದ ಪ್ರೀತಿಯ ನ0ಬದಿರಿ
ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡದಿರಿ
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯದಿರಿ
ಅಮ್ಮ- ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡದಿರಿ
 
ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಂಬದಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಡಿಯಾಗದಿರಿ
ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದಿರಿ
 
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂದಿರದ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತದಿರಿ
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿರಿ
ದ್ವೇಷವು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ
ಕನಸು ಒಡೆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಳುವರಾರಿಲ್ಲಿ
 
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡದಿರಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗದಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯದಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೋಸದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದಿರಲಿ
 
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: