ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2012

- ನನ್ನ ಗೋಳು -ಬೇಡವೆಂದರೆ ಬರುವೆ
ದೂರ ಓಡಿದರೂ ಕರೆವೆ
ದ್ವೇಷಿಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ
ಸೋತೆನು ನಾ ಜೀವನಕೆ
ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು ನಿನಗೆ
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲವೇ?? ನನ್ನ ಸುಖಕೆ
ದುಃಖಿಸುವೆ ನೀ ಒಂದೇ ಸವನೆ
ನೀ ಕಾಣಿದರೆ ನೆನೆವರು ನನ್ನ
ತಲೆನೋವೆಂದು ಕರೆವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ