ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2012

ಕಾಯಿಲೆಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರುವೆ 
ದೂರ ಓಡಿದರು ಕರೆವೆ 
ದ್ವೇಷಿಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ 
ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ 
ಸೋತೆನು ನಾ ಜೀವನಕೆ
ಬೇಸರಿಸಿದೆ ನಾ ನಿನಗೆ 
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲವೇ ? ನನ್ನ ಸುಖಕೆ
ದು:ಖಿಸಿದೆ ನೀ ಒಂದೇ ಸವನೆ 
ನೀ ಕಾನಿದರೆ ನೆನೆವರು ನನ್ನ 
ತಲೆನೋವೆಂದು ಕರೆವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ