ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2012

- ನೀನಾದೆ ದೂರ -

ಇನಿಯಾ, ವಚನ ನೀಡಿದ್ದೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಮರೆಯಾರೆನೆಂದು
ಮರೆತಿದ್ದೆ ನೀನು ಇನಿಯ 
ಮರೆಯಲಾರದನ್ನು
ನಿನ್ನಾಳದ ನೆನಪಿಗೆ ನಾ
ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ 
ನೀನಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರಗಳು
ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುವ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ
ರಮಿಸುವವರಾರು??
ಇನಿಯ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವನವೆ ಸಾಕೆಂದ
ವಚನ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ