ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2012

ನಾದಮಯ ಸ್ವರಗಳೆಂದರೆ ಸುಂದರ
ಸರಿಗಮಪದನಿಸ ಮಧುರ

ಕೇಳುವಾಗ ಸಂಗೀತ
ಮನಸ್ಸಾಗುವುದು ಪರಿಣಿತ
ಸರಿಹೊಂದಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗುಣಿತ

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ವೀಣೆ
ಮೂಕ ಭಾವ ನಲಿದಿದೆ ತಾನೆ
ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೆ

ಸಂಗೀತ ಗಾಯನದ ಅಮೃತ ಸುಖ
ಸ್ವರಗಳಾದವು ನನ್ನ ಸಖ
ಭಾವನೆಗಳ ಗೂಡಿಗೆ ಸುಖವೇ ಸುಖ

ಸ್ವರಗಳೆಂದರೆ ಸುಂದರ
ಸರಿಗಮಪದನಿಸ ಮಧುರ2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: