ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2010

kEEP GOOD RELATIONS..


Life is something lovely if we feel and make it or else it is waste.In this life we wil give more respect to relations,Bcoz without relation we wont get lovely LIFE.Relation means being with them we can make good relation & even keep bad relation also.
      Good relation includes being close with them like friendly nature, loving them,caring & helping attitude,without angry only understanding mind.How you behave with front person is very important and we should maintain always good relations and spend some nice momenys in this LIFE.
       Now I would like to tell about bad realtions which have a habit of hurting others,thinking bad,doing always practically things means where we should use heart like feelings there also they wil use mind n they wont give the value for feelings hurt to others, no respect no value for emotions.. is it good relation for your LIFE? no no....no way(?)
          So always keep good relations and win all the hearts.So your LIFE would be a lovely n happy LIFE.

[GUYS I knew all the people are talent now but I feel only talent is not useful in this life with this we have to respect to the relations also.So I tried to share my feelings with all,I knew its normal matter but no one thinking more about relations.Now think for a while ok n after all dont forget me-ALWAYS KEEP GOOD RELATIONS.]

       HAVE A HAPPY RELATIONSಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ