ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2010

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ ..

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ

ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ

ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು

ನಾ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ

ಉಸಿರಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ

ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ

ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ

ಈ ಮನಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಖವನ್ನು

ಕಲ್ಪಿಸಿರುವೆ ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ

ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ

ಎಂದು ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ

ಜೀವಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ನಂಟು

ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ

ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೀನೆ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ