ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2016

ಕೊರಗು


ನಿನ್ನಿ ಮೌನ ಸಲ್ಲದು ನನಗೆ 
ನಗು ಮಾತು ಸಿಹಿ ಬೆಲ್ಲ ಎನಗೆ 
ನಗುವಾಗ ನಕ್ಕು ನಲಿದಿರುವೆ ನೀನು 
ಅಳುವಾಗ ಅತ್ತು ಬಳಲಿರುವೆ ನೀನು 
ನಿನ್ನ ಮನದಿ ನಗುವು ತುಂಬಿರಲೆಂದು 
ನನ್ನ ಮನದ ನಗುವ ನೀಡುವೆ ನಾನಿಂದು 
ಮರೆತಿರು ನೀನು ಮರೆಯಾದ ಮನವ 
ತಿಳಿದಿರು ನೀನು ತಿಳಿಯಾದ ಅರಿವ 
ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ 
ಮರೆತಿರು ನೀನು ಮನಸ್ಸಾರೆಯಿಂದ 
ನಕ್ಕು ನಲಿದ  ಆ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ 
ಅತ್ತು ಕರೆದ ಸಿಹಿ ಕನಸುಗಳು ಬಾರದಿರಲೆಂದೂ 
ನನ್ನಿ ಮನ ಮೌನಿಯಾಗಿದೆ 
ಮೌನದಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ಕೇಳಿದೆ 
ನಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಈ ಗೆಳತಿಗೆ ಸುಂದರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: