ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010

ಓಂ..

ಓಂ ಅಕ್ಕ್ಷರವೇ ಓಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೆ
ಓಂ ಎಂದರೆ ಮನ ಶಾಂತಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ
ಆತ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ
ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದವನೆ ಭಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ
ಶೃಧ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿದವನು 
ಅಹಿಂಸೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದವನು 
ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದವನು 
ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು
ಆಸ್ತಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ..
ಹಿಂಸೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು 
ಅಪಾರ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದವನು 
ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು
ನಾಸ್ತಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ..
ಓಂಕಾರವ ಜಪಿಸುತ್ತ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ 
ಓ ನಿನ್ನ ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ
ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ
ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವವನೆ ನಿಜ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ