ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010

ಮನಸಿನ ದುಃಖ ..

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಅಶಾಂತಿಯಾದ ಮನ 
ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೇ ಪರದಾಡುತಿದೆ
ಮನಸಿನ ನೋವಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮನಕೆ
ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತಿದೆ
ಮನಸಿನ ದುಃಖಕೆ ಸೋಲು ಇಲ್ಲದೆ
ಸಂಕಟದಿಂದ ಮನ 
ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ
ಮನಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯೆ ದುಃಖಕೆ ಕಾರಣ
ಎಂದು ನನ್ನ ಮನ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಿದೆ
ಅಶಾಂತಿಯೆ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ
ಎಂದು ಈ ಮನ ದುಃಖ ಹೇಳುತಿದೆ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: