ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 25, 2012

ಭಾವ.

ಕಾಯುವ ಮನಕೆ 
ಕತ್ತಲೆಯ ಪಾಡು 
ಬಯಕೆಯ ಮನಕೆ 
ಬೆಳಗುವ ಹಾಡು 
ಕತ್ತಲೆಯ ಪಾಡಿಗೆ 
ಬೆಳಗುವ ಹಾಡಿಗೆ 
ಮನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು 
ದೀಪದ ನಾಡು

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: