ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2012

ಬಾಡಿದ ಬಾಳು

ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವನ
ಬೇಡವೆಂದರೂ ಉದಯಿಸುವನು ಸೂರ್ಯ
ಕತ್ತಲು ಹರಡಿ ಕರಗುತಿಹ ಮನವ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ
ಏಕೆಂದು ಹೇಳಲಿ
ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಒಲಿದ ಅಶಾಂತಿಯ

ಅರಳು ಗುಲಾಬಿಯು ಮರೆತಿಹುದು ಮೊಗವ
ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ನೀಡಿಲ್ಲ ನೆರಳ
ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು
ಹೇಗಾದೆ ನಾನು
ತನುವಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಬಂಧ

ನೆನೆದರೂ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ರೆಪ್ಪೆಗಳ
ತಿಳಿಯದು ಹೃದಯಕೆ ಶಾಂತಿಯ ವದನ
ಕತ್ತಲೂ ಕವಿದರೂ ಮೂಡದಿರಲಿ ಸೂರ್ಯ
ಈ ಹೊತ್ತೆ ಸಾಕೆನಗೆ
ಮರು ಜೀವ ಬೇಡೆನಗೆ
ನಿರಾಸೆಯಾದ ಜೀವಕೆ ಬೇಡಾಗಿದೆ ಜೀವನ 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: