ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2010

ದೂರಾದ ಪ್ರೀತಿ..

 ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೂರವಾದಾಗ

 ಮನಸ್ಸಿನ ಮಿಲನವೆಲ್ಲಿ

 ಸ್ನೇಹವೇ ಮರೆತಿರುವಾಗ

 ಅರ್ಥಿಸುವ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲಿ

 ಮನಸ್ಸೇ ನೊಂದಿದಾಗ

 ಖುಷಿಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ

 ಮೌನವೇ ನೆಲೆಸಿದಾಗ

 ಶಬ್ದಗಳ ಹುಡುಕಾಟವೆಲ್ಲಿ

 ತನುಮನವೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾದಾಗ

 ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಿ2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: