ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 28, 2010

ಈ ಜೀವನ ..ಸುಳ್ಳು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಜೀವನ


ಚಿಂತೆಯೆಂಬ ಚಿತೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದು


ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ


ನೀರ್ಜೀವವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಜೀವದ ಹಾಗಿರುವುದು


ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಆತ್ಮ


ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸುವುದು


ಕೈ ಬರಹದಿಂದ ಮುಗಿಯಲಾಗದೆ


ಪುರವಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಸ್ತಕ


ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ


ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವನ..


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)


3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: