ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 21, 2011

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ??
ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಂತಿರುವಾಗ
ಗೆಳೆಯ ನೀನು ಬಳಿ ಬಂದೆ
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ

ನನ್ನ ನೆರಳಲಿ ನಲಿದಾಡಿದೆ
ನಾನು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋದರೆ

ನೀನೆಲ್ಲೊ ಮರೆಯಾದೆ
ಬಾರೊ ಬೇಗ ನನ್ನ ನಲ್ಲ
ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ