ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 19, 2011

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡಿ ನಾಚಿದಾಗ

ನಿನಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ

ಕದ್ದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿ


ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಳದ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ


ಇದ್ದಂತ ಅರಿವ್ಯಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ

ಚಂದ ಕಾಣ್ತೀಯೆಂದು ಫೋಟೋ ತಗೆದಿದ್ದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿರಗ್ಗಿನ ಒಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ

ಅದನ್ನ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ

ರಾತ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿಕನಸಿನ್ಯಾಗ ನೀ ಬಂದು ಕರದಂಗಾಗಿ

ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಲ ಬಿದ್ದಾಗ

ಸೊಂಟ ಮುರಿದರು ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗಿ ನಗುತ ಎದ್ದಿದ್ದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿಅಪ್ಪ ಅವ್ವಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿದಾಗ

ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ

ನನಗಾದ ಖುಷಿಗೆ ನಾ ಓಡಿ ಬಂದು ನಿನಗ ಅಪ್ಪಿದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿಮದುವೀಗಿ ಒಂದು ವರುಷ ಕಳೆದಾಗ

ನಿನಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮಿ ಆದಾಗ

ನನ್ನನ್ನ ಮರೆತು ತಿರಗಿ ಬರಬ್ಯಾಡಂತ ಹೇಳಿದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ಮರೆತಾಗ

ನಾ ಇದ್ದು ಜಗದಾಗ ಇಲ್ಲದಾಂಗ

ವಿಷ ಕುಡಿಯುವಾಗ ತವರಮನಿ ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದನ್ನ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿ

ಮರಿ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೀಲಿ

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: