ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 21, 2011

ಮೊಬೈಲ ಹುಡುಗ
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಹುಡುಗ
ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಬಲು ಜೋರ
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕದಿಯುವ ಬೇಗ
ಸ್ಲಿಮ್ ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿದ
ಇವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಬೇಡಿಗ
ಎರಡು ಹುಡುಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ
ಗೆಳೆತನ ಬಯಸಿ ಮನವ ಕದಿಯಲು
ಇಂಟರನೆಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ
ಬೋರಾದಾಗ ಮಜ ಮಾಡಲು
ಲೌಡಸ್ಪೀಕರ ಹಾಡು ಹಚ್ಚಿದ
ಚೆಂದದ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ
ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ
ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲಿ ಬರೆಯಲು
ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ
ಕಳ್ಳ ನಲ್ಲ ತುಂಟಾಟಕೆ
ಮೆಸ್ಸೆಜ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ
ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಆಲಿಸಲು
ಫೋನನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ