ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2011

ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ?ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ
ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ
ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಅಂದೆ
ನನ್ನ ಜೀವ ಕದ್ದು ಹೋದೆ
ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ
ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ

ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ನಗಿಸಿ ನಲಿದಾಡಿದ್ದೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ
ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ
ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ

ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಪ್ಪಿದ್ದೆ
ಬೇಡೆಂದರೂ ಮುತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೆ
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ
ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ
ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ

ನನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೆ
ಪ್ರೇಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೋದಿದ್ದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಮರೆತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ
ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಯಾಕೋದೆ
ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಯಾಕೋದೆ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: