ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 24, 2011

ಮಿಲನದ ಭಾವ


ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಿಲನವಾಗುವುದು
ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು
ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಹಂಚುತ್ತ
ಪ್ರೀತಿ ಕೋಪ ಮಾಡುತ್ತ
ಭಾವನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಿಂದ
ಕನಸಿನ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ
ಬಣ್ಣ ಬಂನಾಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ
ಈ ಎರಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು 

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: