ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2010

वाटालय कविता लिहाव ..

मला सारख वाटते कविता लिहाव
माझ्या भावानान्ना एक रूपा द्याव
बंद डोळ्यामध्ये चारोळ्या दिसाव
स्वप्नातच सगळे मला रंगवाव
ओठावरती शब्दे खेलु   लागाव
प्रेमाचा बंधन जोडून जाव
डोळ्यांना एक चेहरा दिसू लागाव
इथेच असून मन सगळ जग भटकावून याव
हृदयाच्या झोपडिमध्ये तो आल्यासारख वाटाव
जीवनाचा अर्थ आता कलु लागाव
जीवाला जीव देणारे आहेत अस वाटाव
आनंदान मन भरून हरकवून जाव
हस्त रेश्या मध्ये तुझ नाव उठून दिसाव 
कपालेचा  कुंकू चाँदनी गत चमकाव
तुझ्या छातीचा ठोका मला पण ऐकू याव
बांगाद्यांची रंग हिरवी होत जाव
सौभाग्याच कळस दिसू लागाव
सात जन्माची बंधन गाठी घालाव
मला सारख वाटत एक कविता लिहाव
माझ्या भावाने मध्ये तुझा रूप दिसाव

माझा जीवा :)

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: