ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2012

ಬರುವೆಯಾ ನೀನಿಂದು ??

ಬಿಸಿಲು ಬೇನೆಯಲಿ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ
ಅರಳಿದ ಗುಲಾಬಿ ನಾನಿರುವೆ
ಕಂಡರು ನೀ ದೂರದಲಿ
ನನ್ನ ನೆನೆಸುತ
ಮೋಡದಾಚೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವೆ
ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋದರೂ
ಕಾಣದ ನೀನು
ಮುನಿಸು ಬಂದರು ಮರೆತಿರುವೆ
ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ
ಭಾವನೆಯ ಸರ ಹಿಡಿದು
ಸನ್ಮಾನಕೆ ನಾ ನಿಂತಿರುವೆ
ಬಂದರೆ ನೀನು
ಸಂತಸದ ಹೊನಲು
ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ...

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: