ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 1, 2011

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲಿ
ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ
ನೆನೆದ ಮುಂದಲೆ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ
ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯ ಮೇಲುರುಳಿ... .

ಸರಳ ಮೂಗ ಮೇಲೆ
ಸರ್ರ ಭರ್ರನೆ ಜಾರಿ
ಗುಲಾಬಿ ತುಟಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು

ಸುಂದರ ಮಿಲನಕೆ
ಕಾಯುವ ಚಿಪ್ಪೆಯ
ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ
ಮುತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ

ಕನಸಿನ ಬೆಡಗಿಗೆ
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಾಗಿ
ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು
ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಹನಿ...

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: