ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2011

ಬಯಕೆಯ ಪಾಡು


ಬಯಕೆಯ ಬೀಜವೊಂದು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ
ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಬಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ 
ಹೂವಾವಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಕನಸು ಕಾಣಿದೆ 
ಬಳ್ಳಿ ಚಿಗುರಿದರೂ ಮೊಗ್ಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ
ದಿನ ಕಳೆದು ಬಯಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಮೊಗ್ಗು ಬಾರದೆ ಮನಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ
ಚಿಗುರುವ ಎಲೆ ದುಃಖದಲಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತಿದೆ
ಕತ್ತಲಲಿ ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ಕನಸು ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ 
ನನಸಾಗುವ ಕೊರಗಲ್ಲಿ ಗಿಡವು ಒಣಗಿ ಮುರಿದಿದೆ 
ಹೊಸ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೌನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ 
ಮೊಗ್ಗು ಕಾಣದ ಈ ಗಿಡವಾ ಸುಡುವೆಯಾ?
ದುಃಖದಲಿ ಕೇಳಿದೆ
ಸಿಗಲಾರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿ 
ಭಸ್ಮ ಮಾಡು ಎಂದಿದೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿದೆ 
ಬಯಕೆಯು ಇದ್ದರು ಗಿಡವು ಒನಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: